Google Meet

Google Meet je platforma na pořádání videokonferencí vyznačující se jednoduchostí ovládání, takže vytvořit tzv. "Meet" a připojit se k němu zvládne doopravdy každý.

Přesto používáním Meetu vyvstávají otázky, na které nemusí být jednoduchá odpověď. Pokud jste si někdy položili následující otázky, pokračujte ve čtení :)

  • může se do Meetu připojit někdo zcela anonymně bez Google účtu?

  • proč se vlastníkem schůzky stal žák, který se připojil přes odkaz v Učebně Google?

  • je rozdíl, pokud vytvořím Meet v Kalendáři Google nebo v Učebně?

  • proč se vlastníkem mnou spuštěné nahrávky stal někdo jiný?

Anonymní připojení do Meetu

Pokud používáme účet G Suite pro vzdělávání (a jste základní nebo střední škola), máme zcela anonymní Meety zakázány. A nemůžeme je povolit ani v administraci G Suite.

Pro připojení do Meetů vytvořených ze školních adres je nutný Google účet.

Pokud z nějakého důvodu potřebujete možnost anonymního připojení, musíte o to požádat support, který Vám danou možnost povolí (aktivace do cca 3 dnů pro celou doménu).


Vlastnictví Meetu (kdy žáci mohou Meety vytvářet)

Je závislé na tom, jak jsme Meet vytvořili, případně kdy jsme se do něj připojili a také zda mají žáci právo videohovory vytvářet.

Příklad č. 1 - Vytvořil jsem Meet v Kalendáři Google a pozval na ně žáky (skupinovým emailem).

V tomto případě jsem vlastníkem Meetu vždy já bez ohledu na to, kdo se k Meetu připojí první. Můžeme si snadno vytvořit opakující se událost (odkaz na Meet bude pořád stejný) a pozvat na ni své žáky (nejlépe pomocí skupinových emailů). Máme také zajištěno, že v případě nahrávky hodiny budou k ní mít pozvaní žáci přístup. Za mě nejlepší cesta :)

Příklad č. 2 - Vytvořil jsem Meet jako trvalý odkaz v Učebně Google

Vlastníkem schůzky včetně možnosti moderování se stává první připojený uživatel (klidně tedy i žák). Je nutné si uvědomit, že každý Meet vytvořený kliknutím na trvalý odkaz v Učebně má vždy jinou URL adresu (proto u každého videohovoru je rozhodující, kdo se tam jako první připojil)

Pokud mají u vás učitelé i žáci možnost Meety vytvářet, jedinou cestou zajištění jejich vlastnictví je po každé hodině odkaz na Meet pro žáky zneviditelnit. Před další hodinou pak identickým postupem odkaz žákům odkaz zobrazit. Je to sice trochu krkolomné, ale můžeme to připodobnit k tomu, že po každé hodině zamykáme třeba odbornou učebnu :)

Zneviditelnění odkazu nalezneme v nastavení konkrétního kurzu. Do nastavení se dostaneme přes ozubené kolečko vpravo nahoře.

Vlastnictví Meetu (kdy žáci Meety nemohou vytvářet)

Pokud máme v administraci aktivováno, že žáci videohovory vytvářet nemohou, nemusíme dále nic řešit. Vlastníkem videokonference je vždy učitel a žák se do Meetu může připojit až v přítomnosti učitele.

Vlastnictví nahrávky

Zde platí jednoduché pravidlo - vlastníkem nahrávky je vždy autor schůzky. Tz. pokud máme ve škole pro žáky povolené vytváření Meetu a do videohovoru vytvořeného přes Učebnu Google se žák připojí první, stává se vlastníkem nahrávky.

Moderování a další novinky v Meetu

V souvislosti s výše popsanými komplikace Vás možná napadne využití tzv. Rychlého přístupu v nové sekci "Moderování".

V nastavení moderování můžete kromě zákazu používání chatu a možnosti sdílet obrazovku povolit či zakázat tzv. Rychlý přístup.

Na první pohled to vypadá, že to může zabránit žákům v tom, aby se připojili a stali se vlastníky schůzek. Ve skutečnosti nastavení není možné defaultně vypnout, takže je v každém Meetu vždy ve výchozím stavu aktivní.

V blízké době se v sekci moderování objeví také možnost hromadně vypnout žákům mikrofony.

Další funkce jako docházka žáků, diskusní místnosti v Meetu a hlasování/ankety, budou dostupné jen pro Enterprise zákazníky.

Většina uživatelů už alespoň vidí možnost zapnout rozostření pozadí, nové zobrazení "Dlaždice" (ve kterých si může zobrazit až 49 účastníků), snadné vytvoření tabule "Jam", případně odeslat schůzku na Chromecast.

Všechny tyto funkce naleznete v sekci "Další možnosti", kterou si zobrazíte kliknutím na 3 svislé tečky v pravém dolním rohu obrazovky.

A tip na závěr - pokud potřebuje evidovat docházku žáků v Meetu, můžete vyzkoušet některé z rozšíření (např. Google Meet Attendance)